مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

استفاده از بذور گیاه داروئی اسفرزه به عنوان نگه دارنده باارزش و جایگزین آگار در محیط کشت بافت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آگار از مشتقات نوعی علف هرز دریایی است, که به عنوان ماده مولد ژل در تهیه محیط های کشت استفاده می شود. فرایند تولید, تخلیص و خالص سازی آن توسط کارخانجات ویژه و به منظور حذف مواد سمی موجود در آن انجام می شود.آگار یک پلی ساکارید با توده مولکولی بالاست که قدرت تولید ژل در محیط کشت را دارد. محیط کشت بافت توسط آگار به حالت جامد در می آید. محیط های کشت جامد کاربرد زیادی در کشت بافت گیاهی دارند و اکثرا برای تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند. به جز آگار, امکان استفاده از سایر منابع طبیعی به منظور تولید ژل در محیط های کشت گیاهی وجود دارد. از جمله مواردی که می توان در تهیه محیط های کشت گیاهی مورد استفاده قرار داد, بذور گیاهان داروئی است که می توانند موسیلاژ گیاهی تولید کنند. به منظور بررسی امکان کاربرد منابع جدید در تهیه محیط های کشت گیاهی, در اردیبهشت 1389 در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ناحیه مرکز (اصفهان) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از 1, 2, 3, 4, 5 گرم بذور گیاه داروئی اسفرزه و تیمار شاهد با کاربرد آگار, با حضور و عدم حضور زغال فعال در محیط کشت گیاه استویا در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که هرچند استفاده از اگار به عنوان ماده نگه دارنده متداول در محیط های کشت گیاهی رواج دارد اما کاربرد گیاهان داروئی به عنوان منابع جدید نگه دارنده محیط های کشت می تواند قابل ارزابی و کاربرد باشد. بررسی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از بذور گیاهان داروئی در محیط کشت بافت, نه تنها از رشد نمونه های گیاهی حمایت می کند بلکه در مواردی حتی بسیار بهتر از آگار خواهد بود, با کاربرد اسفرزه در محیط کشت بافت, ساقه ها قطورترند و ریزنمونه ها برای تولید کالوس مستعدترند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.