Start: 2/5/2023 2:33:37 AMEnd: 2/5/2023 2:33:38 AM >> 249

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

گردشگری فرهنگی شهرستان مرزی مریوان و نقش آن در توسعه صنعت توریسم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 فرهنگ عمومی, پایه و اساس توریسم را تشکیل می دهند. یکی از انگیزه های مهم جهانگردان برای سفر به کشورهای مختلف انگیزه های فرهنگی است که مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرارگرفته است. گردشگری فرهنگی با رویکرد شناخت تاریخ کشورهای مختلف جهان در سایه برخوردار از امکانات گوناگون جاذبه های متنوع درصدد جلب جهانگردان از سایر نقاط جهان است و هر ساله تعداد بیشماری از مشتاقان برای دیدار یادمان های تاریخی کاخ موزه ها و مراکز فرهنگی به سراسر جهان به ویژه به کشورها و سرزمین های تاریخی سفر می کنند. در واقع تنها از راه آشنا کردن فرهنگ با یکدیگر است که دشمنی ها به دوستی ها تبدیل می شوند این هنر بزرگ از گردشگری یعنی مسافرت به دست می آید. در این بین استان کردستان بخصوص شهرستان مریوان با برخوردار از جذابیت های فرهنگی متنوع می بایست با برنامه ریزی دقیق در زمینه گردشگری فرهنگی توریست فرهنگی بیشتری را به این ناحیه کشانده و با فروش و تبلیغات محصولات فرهنگی به گردشگران و مردمان محلی در قبال آن سود رساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی