video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تخمین هزینه های اقتصادی تصادفات جاده ای در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 از لحاظ تعداد حوادث مرگبار جاده ای ایران در صدر کشورهای جهان قرار دارد لذا تخمین میزان واقعی هزینه های اقتصادی ناشی از تصادفات مرگبار جاده ای همواره مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان بخش حمل و نقل بوده است. بررسی ها نشان می دهد که محاسبه کل هزینه های واقعی تصادفات جاده ای در عمل تخمین ناپذیر است. اما می توان هزینه های خارجی و داخلی این تصادفات را بر اساس روشهای مختلفی نظیر روش تمایل به پرداخت, روش هزینه های جامع و هزینه های مستقیم سالهای از دست رفته برآورد نمود. در این راستا با توجه به آمار و اطلاعات مربوط به تعداد افراد فوت شده در تصادفات جاده ای کشور, طی سالهای 1384-1385 از شاخص DALY به عنوان شاخص مناسب برا سنجش هزینه های سلامت انسانها و نماینده سالهای از دست رفته عمر ناشی از مرگ ناگهانی و معلولیت نسبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین هزینه های خارجی تصادفات جاده ای منجر به فوت و معلولیت دلالت بر افزایش سهم این نوع هزینه ها در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی