video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

74

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

الگوریتم بهینه سازی سطح تکنولوژیک خودرو جهت کاهش آسیب های ناشی از تصادف با توجه به شرایط اقلیمی و رفتار رانندگان در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 میزان آسیب های ناشی از تصادفات شامل مرگ و میر, جراحات بدنی, خسارات مالی و مسایل روانی ناشی از همه موارد ذکر شده همواره یکی از دغدغه های جاری د رجامعه ایران است. اخیرا توجه به این موضوع باعث مطالعات جدی پیرامون رفع نواقص موجود در پاارمترهای تاثیرگذار از جمله کیفیت و سطح تکنولوژیک خودروها شده است. امروزه در صنعت خودروسازی سطح تکنولوژیک خودروها با هدف کاهش تصادفات و همچنین کاهش اثرات ناشی از تصادفات به شکل چشم گیری در حال افزایش است در حوزه کاهش تصادفات عواملی تاثیر گذار بر افزایش کنترل خودور شامل افزایش قدرت ترمز گیری, افزایش قدرت مانور خودرو, افزایش دید و... با کاربرد تکنولوژیهای جدیدو سیستم های ناوبری پیشرفته پیگیری می شود. همچنین با توجه به تقسیم بندی اثرات تصادفات شامل سرنشین بزرگسال, سرنشین خردسال و عابرپیاده اقدامات متعددی جهت کاهش اثرات تصادف برنامه ریزی و اجرا می شود. ا زجمله این موارد بهبود استحکام بدنه ایجاد safety cage طراحی های فرمی جدید و تمهیدات تکنولوژیک کاهش دهنده اثر تصادف مانند ایربگ, کمربندهای دو مرحله ای است. تعداد بسیار بالای تمهیدات تکنولوژیک و عدم امکان ارایه همه آنها روی یک خودرو نیز از مسایل و دغدغه های خودروسازان است. از یک طرف قوانین و مقررات ملی خودروسازان راملزم به تعبیه برخی تمهیدات تکنولوژیک نموده است و از طرف دیگر قدرت خرید مشتری محدودیتی ایجاد می کند که بایستی تعداد خاصی از تمهیدات در یک خودرو مکان تعبیه شدن داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی