video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,988

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

سلول های بنیادی سرطانی و درمان تمایزی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سرطان باعث مرگ و میر زیادی در سرتاسر جهان می شود. بر اساس تعداد زیادی از شواهد, سرطان های انسانی بر اثر اختلالات سلول های بنیادی بوجود می آیند. در تومورهای بدخیم, خود تجدیدی غیرقابل کنترل جمعیت کوچکی از سلول های بنیادی سرطانی منجر به ایجاد سلول های سرطانی می شود که به طور غیرطبیعی تمایز یافته و به رشد تومور کمک می کنند. سلول های بنیادی سرطانی ابتدا در بدخیمی های هماتوپوئتیک و سپس در چندین نوع از تومورهای جامد شناخته شدند. این سلول ها به داروهای ضد سرطان و اشعه درمانی مقاوم هستند, بنابراین در پیشرفت, بازگشت و متاستاز سرطان ها نقش دارند. بر اساس این نظریه که تنها زیر مجموعه ای از سلول ها باعث تشکیل تومور می شوند, روش های درمانی جدیدی با هدف حذف سلول های بنیادی سرطانی و یا القا تمایز آنها ایجاد گردیده است. در درمان تمایزی موادی استفاده می شوند که باعث القا تمایز سلول های سرطانی می گردند. این روش بر این عقیده استوار است که سلول های سرطانی, سلول هایی می باشند که در یک وضعیت تمایز نیافته قرار گرفته اند و به طور غیرقابل کنترل و با سرعت زیاد تکثیر می کنند. اگر چه درمان تمایزی منجر به نابودی سلول های بنیادی سرطانی نمی شود, اما رشد و خودتجدیدی آنها را محدود کرده و در نهایت امکان حذف سلول های بدخیم, با استفاده از درمان های سنتی (مانند شیمی درمانی), فراهم می شود. در سال های اخیر, تعداد زیادی از عوامل القا کننده تمایز به منظور درمان سرطان استفاده شده اند. اولین عامل تمایزی موثر, رتینوئیک اسید بوده است که منجر به تمایز انواعی از سلول های بنیادی سرطانی می شود. در نتیجه سلول های سرطانی به سلول های تمایز یافته ای تبدیل می شوند که قابلیت تکثیر ندارند. در لوکمی پرومیلوسیتیک حاد, رتینوئیک اسید باعث القا تمایز سلول های لوکمی و بهبود 90% از بیماران شده است. همچنین رتینوئیک اسید, سرطان زایی را در انواعی از بافت ها (مانند سرطان های پوست, ریه, سینه و دهان) مهار نموده است. به نظر می رسد گلیوبلاستومای انسانی نیز توسط سلول های بنیادی سرطانی تشکیل و گسترش می یابد. در حال حاضر, القا تمایز با پروتئین های مورفوژنیک استخوان (BMPs) و رتینوئیک اسید به عنوان یک روش امید بخش در حذف سلول های شبه بنیادی و مهار رشد تومور در گلیوبلاستوما در نظر گرفته می شود. از طرفی عملکرد غیر طبیعی برخی آنزیم های تغییردهنده کروماتین مانع تمایز برخی از انواع سلول های سرطانی و تحریک تکثیر در آنها می شوند. به عنوان مثال, به کارگیری غیرنرمال فعالیت هیستون داستیلازها باعث گسترش برخی از انواع سرطان های انسانی می شوند. مهارکننده های هیستون داستیلازها مانند  suberoylanilidehydroxamic acidو valproic acid نیز به عنوان عوامل القا کننده تمایز در درمان تمایزی سرطان شناخته شده اند. عوامل ایجاد کننده تمایز نسبت به روش سنتی درمان, سمیت کمتری دارند و قادرند که سلول های شبه بنیادی را در تومورها هدف قرار دهند. در اینجا تعدادی از عوامل موثر در درمان تمایزی سرطان و مکانیسم عملکرد آنها در جلوگیری از سرطان مورد بررسی قرار می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلطانیان، سارا، و مقدم متین، مریم. (1390). سلول های بنیادی سرطانی و درمان تمایزی. کنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادی. SID. https://sid.ir/paper/818303/fa

  Vancouver: کپی

  سلطانیان سارا، مقدم متین مریم. سلول های بنیادی سرطانی و درمان تمایزی. 1390. Available from: https://sid.ir/paper/818303/fa

  IEEE: کپی

  سارا سلطانیان، و مریم مقدم متین، “سلول های بنیادی سرطانی و درمان تمایزی،” presented at the کنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادی. 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/818303/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.