video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

440

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی میزان تکثیر و تمایز سلول های پیش ساز مشتق از پوست انسان به سلول های بتا تولیدکننده انسولین در محیط کشت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: بیماری دیابت نوع یک, ناشی از دست رفتن سلول های بتا, می تواند توسط پیوند جزایر بهبود یابد, اما این تیمار به علت کمبود بافت جزیره و پس زدن پیوند بیگانه محدود می شود. سلول های بنیادی جنینی دارای پتانسیل عظیمی جهت تمایز بسوی سلول های انسولین ساز (IPC) هستند, اگرچه, آنها پس از پیوند توانایی تومورزایی دارند. در حقیقت, ایجاد و توسعه یک روش ساده و معتبر برای به دست آوردن سلول های بنیادی اتولوگ که توانایی تمایز به سلولهای IPC عملکردی را دارند, سبب فراهم شدن منبع نامحدود بالقوه ای از سلولهای جزیره ای برای پیوند خواهد شد. اخیرا سلولهای پیش ساز مشتق از پوست (SKP) جداسازی شده و این عمل حتی از انسان و پوست دیگر پستانداران نیز توسعه یافته است. آنها می توانند به هر دو نوع دودمان عصبی و مزودرمی شامل انواع سلول هایی که به ندرت در پوست یافت می شوند, از قبیل نورون ها, تمایز حاصل کنند. ما در اینجا یک روش برای تمایز SKP ها به سلول های IPC عملکردی در یک دوره زمانی کوتاه شرح داده ایم.روش ها: ابتدا نمونه های پوست فوراسکین انسانی به قطعات کوچک تقسیم و پس از هضم آنزیمی در محیط تکثیری کشت داده شدند. پس از پاساژ پنجم با کشت سلول های حاصله در شرایط تمایزی IPC, تمایز به سلول های انسولین ساز انجام شد. برای شناسایی هویت سلول ها از تکنیک های رنگ آمیزی دیتیزون و ایمونوسیتوشیمی استفاده شد.یافته ها: سلول های SKP با تجمع خودبخودی توانستند تشکیل مجموعه های سه بعدی شبه سلول جزیره ای بدهند. مجموعه های شبه جزیره ای پس از رنگ آمیزی با دیتیزون, عامل شلاته کننده اتم روی, به طور مشخص رنگ قرمز خونی به خود می گیرند. توانایی تمایز توسط رنگ آمیزی با آنتی بادی اختصاصی بررسی شد. خصوصیات مورفولوژیک نیز ماهیت سلول های تمایزیافته را به عنوان سلول های انسولین ساز تایید نمود.بحث و نتیجه گیری: سلول های به دست آمده از پوست فور اسکین انسانی در محیط کشت, توانایی تمایز به سلول انسولین ساز را دارند و یک منبع غنی از سلول های اتولوگ را برای پیوند می توانند فراهم سازند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.