مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

336

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نقشه راه (Road Map) در خصوصی سازی صنایع پتروشیمی ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 خصوصی سازی به خودی خود یک هدف نیست. بلکه یک ابزار است. پس یکی از نکات کلیدی این است که خصوصی سازی را به عنوان هدف قلمداد نکنیم در حالی که این سیاست, ابزاری بیش نیست و فقط برای رسیدن به یک هدف دیگر از آن استفاده می شود. یکی از مهمترین هدف های خصوصی سازی افزایش کارایی, بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری پس از فرآیند خصوصی سازی است که متاسفانه این هدف در حاشیه قرار گرفته است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی برای کاهش بروکراسی, توجه به سودآوری, افزایش قدرت تصمیم گیری, افزایش قدرت تحرک و چابکی, ایجاد زمینه های همکاری های منطقه ای و اتحادهای استراتژیک و افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع پتروشیمی ایران در مواجه با رقبای منطقه ای و جهانی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرمظاهری، مهدی، و ادیبی، کمال. (1387). نقشه راه (Road Map) در خصوصی سازی صنایع پتروشیمی ایران. کنفرانس پتروشیمی ایران. SID. https://sid.ir/paper/817495/fa

  Vancouver: کپی

  میرمظاهری مهدی، ادیبی کمال. نقشه راه (Road Map) در خصوصی سازی صنایع پتروشیمی ایران. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/817495/fa

  IEEE: کپی

  مهدی میرمظاهری، و کمال ادیبی، “نقشه راه (Road Map) در خصوصی سازی صنایع پتروشیمی ایران،” presented at the کنفرانس پتروشیمی ایران. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/817495/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی