video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

514

دانلود:

299

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

صفحات

 صفحه شروع 483 | صفحه پایان 506

چکیده

 هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش هایی هدایت می شود که گاهی بنیان و شالوده آن سیستم را شکل می دهند, ارزش هایی نظیر عدالت که به‎منزله نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی‎شده, سنگ پایه مشروعیت دولت و حکومت و جوهره مقاصد خط مشی گذاری عمومی محسوب می‎شود. یکی از خردمندانه ترین ابزار حکومت ها برای دستیابی به چنین هدفی, بودجه عمومی کشور است, ابزاری که ضمن نمایان‎کردن کلیه اقدامات حکومت, کلیه ارزش‎های حاکم بر سیاست ها و خط مشی های حکومت را بازنمایی می کند. بنابراین, در این پژوهش با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار بودجه بندی در فراگرد تحقق عدالت, به بررسی اعتبار یافته های پژوهشی دیگر, دال بر «چالش های سیستم بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» پرداخته شده است. در این پژوهش, برای تایید یافته‎های پژوهشی (حاصل از روش نظریه داده بنیاد), از روش دلفی فازی استفاده شده است و تلاش شد با مراجعه به خبرگان, رتبه بندی توصیفی شاخص های ناظر بر بودجه بندی مطلوب امکان‎پذیر شود. مطابق یافته های پژوهش, همه عوامل معرفی‎شده در جداول ضمن برخورداری از اعتبار کافی, در فراگرد افزایش عدالت منطقه ای اثرگذارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سیدرضائی، میریعقوب، پورعزت، علی اصغر، و سعدآبادی، علی اصغر. (1395). رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(4 )، 483-506. SID. https://sid.ir/paper/8172/fa

  Vancouver: کپی

  سیدرضائی میریعقوب، پورعزت علی اصغر، سعدآبادی علی اصغر. رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی[Internet]. 1395؛23(4 ):483-506. Available from: https://sid.ir/paper/8172/fa

  IEEE: کپی

  میریعقوب سیدرضائی، علی اصغر پورعزت، و علی اصغر سعدآبادی، “رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی،” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، vol. 23، no. 4 ، pp. 483–506، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/8172/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی