مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

272

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علف های هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علف های هرز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 با توجه به نگرانی های زیست محیطی موجود در خصوص کاربرد علف کش در گیاهان زراعی و همچنین حساسیت لوبیا به علف کش ها استفاده از سایر راهکارهای زراعی جهت تخفیف اثرات علف های هرز بر گیاه زراعی ضروری به نظر می رسد. به این منظور در آزمایشی مطالعه تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا بر رشد علف های هرز, در سال 1385 در مزرعه دانشکده کشاورزی, دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده با دو فاکتور انجام شد. فاکتور اصلی, تاریخ کاشت لوبیا در سه سطح 5 و 20 اردیبهشت و 4 خرداد و فاکتور فرعی تراکم لوبیا در سه سطح 10, 20 و 30 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت 5 اردیبهشت روند سرعت رشد علف های هرز نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر کمتر و روند سرعت رشد لوبیا بیشتر بود. همچنین در تراکم 30 بوته لوبیا در متر مربع بیشترین عملکرد لوبیا بدست آمد و روند سرعت رشد علف های هرز نیز نسبت به بقیه کمتر بود, در حالیکه روند سرعت رشد لوبیا در این تیمار افزایش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اورسجی، زینب، راشدمحصل، محمدحسن، نظامی، احمد، قربانی، رضا، و اروجی، کبری. (1388). تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علف های هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علف های هرز. همایش علوم علف های هرز ایران. SID. https://sid.ir/paper/816165/fa

  Vancouver: کپی

  اورسجی زینب، راشدمحصل محمدحسن، نظامی احمد، قربانی رضا، اروجی کبری. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علف های هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علف های هرز. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/816165/fa

  IEEE: کپی

  زینب اورسجی، محمدحسن راشدمحصل، احمد نظامی، رضا قربانی، و کبری اروجی، “تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علف های هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علف های هرز،” presented at the همایش علوم علف های هرز ایران. 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/816165/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی