مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

115

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

پهنه بندی خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از شاخص استاندارد بارش (SPI)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

خشکسالی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد آورد. بنابراین تحقیق و مطالعه در این زمینه بسیار ضروری می باشد. در این تحقیق از شاخص بارش استاندارد شده (Standardized Precipitation Index) به منظور پهنه بندی خشکسالی در استان اصفهان استفاده شده است. این شاخص به عنوان یکی از شاخص های خشکسالی هواشناسی دارای مزایای بسیار از جمله سادگی و انعطاف پذیری نسبت به مقیاسهای زمانی متفاوت می باشد. در این مطالعه پس از جمع آوری داده های بارش ایستگاه های موجود در استان اصفهان و حذف ایستگاه های دارای آمار ناقص, سری زمانی این شاخص در مقیاس های زمانی 3, 6, 9, 12 و 24 ماهه بدست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار surfer نقشه های گستره خشکسالی ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. این نقشه ها, خشکسالی های متوسط و شدید را عمدتا در قسمت های غربی استان در اطراف ایستگاه های داران, فریدون شهر و فریدون و خشکسالی های بسیار شدید را در بخش های شرق و شمال شرقی استان نشان می دهند و مناطق دارای ریسک بالا را به منظور برنامه ریزی های آتی و اتخاذ سیاست های مدیریتی مشخص می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: Copy

  سعادتی، س.، و سلطانی کوپایی، س.، و اسلامیان، س. (1381). نقدی دیر هنگام در معرفی یک کتاب (بنیاد حکمت سبزواری, یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج ملا هادی سبزواری) . دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران), 51-50(163-162), 1-14. https://sid.ir/paper/815671/fa

  Vancouver: Copy

  سعادتی سیده سارا، سلطانی کوپایی سعید، اسلامیان سیدسعید. نقدی دیر هنگام در معرفی یک کتاب (بنیاد حکمت سبزواری, یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج ملا هادی سبزواری) . دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران). 1381 [cited 2023January30];51-50(163-162):1-14. Available from: https://sid.ir/paper/815671/fa

  IEEE: Copy

  سعادتی، س.، سلطانی کوپایی، س.، اسلامیان، س.، 1381. نقدی دیر هنگام در معرفی یک کتاب (بنیاد حکمت سبزواری, یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج ملا هادی سبزواری) . دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران), [online] 51-50(163-162), pp.1-14. Available: https://sid.ir/paper/815671/fa.