video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

403

دانلود:

162

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدل سازی تعادل سه فازی (VLLE) در فرایند تقطیر ناگهانی (Flash)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این مقاله تعادل سه فازی (بخار-آبی-آلی) در سیستم تقطیر ناگهانی مورد بررسی قرار گرفته است. ورودی سیستم حاوی هیدروکربن های مختلف, آب, نیتروژن, کربن دی اکسید و هیدروژن سولفید با درصدهای مولی معین در دمای 30 درجه سانتی گراد و فشار 1200psig است. برای بررسی تعادل سه فازی از مدل سازی در محیط MATLAB استفاده شده است. در مدل سازی که در برنامه MATLAB انجام شده است, نتایج با استفاده از دو معادله حالت PR و SRK ارائه شده است. مدل سازی مشابهی نیز با استفاده از نرم افزار تجاری Aspen HYSYS انجام شده است. در ادامه نتایج حاصله از هر دو مدل سازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مشاهده شده است که نتایج هر دو روش بسیار بهم نزدیک می باشد.در این بررسی غیر ایده آل بودن مخلوط در فازهای بخار و مایع در نظر گرفته شده است. برای این منظور از فوگاسیته و ضرایب تراکم پذیری هر فاز استفاده شده است. روابط تعادلی نیز بر مبنای این پارامترها تعریف و گسترش داده شده اند. به طور کلی تلاش شده است که از فرضیات ساده شونده در مدل سازی تعادل سه فازی استفاده نشود تا نتایج دقیقی حاصل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  داوردوست، فرزاد، اویسی، فاطمه، و رزاقی، محمدحسین. (1391). مدل سازی تعادل سه فازی (VLLE) در فرایند تقطیر ناگهانی (Flash). کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی. SID. https://sid.ir/paper/815112/fa

  Vancouver: کپی

  داوردوست فرزاد، اویسی فاطمه، رزاقی محمدحسین. مدل سازی تعادل سه فازی (VLLE) در فرایند تقطیر ناگهانی (Flash). 1391. Available from: https://sid.ir/paper/815112/fa

  IEEE: کپی

  فرزاد داوردوست، فاطمه اویسی، و محمدحسین رزاقی، “مدل سازی تعادل سه فازی (VLLE) در فرایند تقطیر ناگهانی (Flash)،” presented at the کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی. 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/815112/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی