مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

604

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

انتخاب پارچه فیلتر مناسب مدار فیلتراسیون کارخانه زغالشویی زرند

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 جداسازی جامد از مایع یکی از فرآیندهای مهم در کانه آرایی است. در صنعت فرآوری زغالسنگ نیز فیلتر کردن پالپ کنسانتره فلوتاسیون, نقش مهمی در کارایی به واسطه کنترل میزان رطوبت محصول نهایی دارد. در کارخانه زغالشویی زرند, کنسانتره مدار فلوتاسیون با نرخ جریان 50 تن بر ساعت با درصد جامد %(20-25) وارد مدار فیلتراسیون می شود و پس از آبگیری با رطوبت %(20-25) به خشک کن یا محوطه هواخشک کنی منتقل می شود. از آنجاییکه واسطه بکارگرفته شده برای فیلتر کردن در کارایی عملیات بسیار موثر است, انتخاب پارچه فیلتر مناسب نه تنها باعث افزایش کارایی عملیات می شود, بلکه صرفه جویی اقتصادی نیز می تواند به همراه داشته باشد. پارچه فیلترهای فعلی مورد استفاده در کارخانه, کیکی با ضخامت 5 تا 8 میلیمتر تولید می کند که مقدار ناچیزی است علاوه بر این قدرت رهایی خوبی برای کیک فراهم نمی کند. در این تحقیق از دو نوع واسطه فیلترکردن با بافت های اطلسی و مورب از جنس پلی پروپیلن و پلی آمید 12 استفاده شد. طراحی آزمایش به گونه ای بود که در یک دستگاه فیلتر شامل 8 عدد دیسک, در سه دیسک آن سه نوع پارچه متفاوت نصب گردید و بطور همزمان نمونه برداری از کیک هر یک بعمل آمد. جهت کاهش خطای آزمایش 30 نمونه از هر پارچه گرفته شد. ضخامت کیک برای دو نوع پارچه با بافت اطلسی و مورب به ترتیب 20.2 و 17.6 میلیمتر بدست آمد ولی برای پارچه موجود ضخامت 5.6 میلیمتر بود. انحراف معیار ضخامت کیک پارچه های جدید یک سوم انحراف معیار کیک پارچه های قدیمی بود که نشان از یکنواختی کار آنهاست. تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95% برای رطوبت کیک حاصل از سه نوع پارچه مشاهده نشد. با توجه به نتایج رضایت بخش پیشنهاد گردید که پارچه های قدیمی با پارچه های جدید جایگزین شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کازرانی نژاد، رضا، جاوری، محمد، و بنیسی، صمد. (1387). انتخاب پارچه فیلتر مناسب مدار فیلتراسیون کارخانه زغالشویی زرند. کنفرانس مهندسی معدن ایران. SID. https://sid.ir/paper/814569/fa

  Vancouver: کپی

  کازرانی نژاد رضا، جاوری محمد، بنیسی صمد. انتخاب پارچه فیلتر مناسب مدار فیلتراسیون کارخانه زغالشویی زرند. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/814569/fa

  IEEE: کپی

  رضا کازرانی نژاد، محمد جاوری، و صمد بنیسی، “انتخاب پارچه فیلتر مناسب مدار فیلتراسیون کارخانه زغالشویی زرند،” presented at the کنفرانس مهندسی معدن ایران. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/814569/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی