مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

499

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 نوع بهره برداری از اراضی فاکتور بسیار مهمی در ایجاد فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز به شمار می رود. به دلیل عدم توجه به مساله قابلیت و تناسب اراضی اکثرا از اراضی به صورت نامناسب و نامعقول استفاده می شود که این استفاده نابجا شدت فرسایش و تولید رسوب افزایش داده است. به منظور مطالعه نقش کاربری اراضی نامناسب در تولید فرسایش ورسوب و پیش بینی تاثیر بهره برداری مناسب در تقلیل فرسایش و رسوب, حوزه آبخیز پارسل C سد قشلاق سنندج انتخاب شد. ابتدا با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 وعکس های هوایی 1:50000 و 1:20000 و تصاویر ماهواره ای کاسموس 1:250000 و 1:50000, نقشه های مورد نیاز حوزه تهیه گردید. سپس مقدار فرسایش و رسوب ویژه در حوزه مطالعه محاسبه و نقشه شدت فرسایش ترسیم شد. برای پیش بینی تاثیر بهره برداری مناسب از اراضی در کاهش میزان فرسایش و رسوب, اقدام به بهینه سازی ضریب کاربری اراضی (Xa) شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اراضی دیم رها شده که دارای فرسایش شدید می باشند با تولید رسوب ویژه 587.17 متر مکعب مربع در سال و اراضی زراعی آبی که دارای شدت فرسایش کم می باشند با تولید رسوب ویژه 84.54 متر مکعب بر کیلومتر در سال به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در رسوبدهی حوزه آبخیز مورد مطالعه دارا می باشند. اعمال مدیریت مناسب می تواند میزان فرسایش و رطوب حوزه را حدود 66.35 درصد کاهش داده و شدت فرسایش حوزه را از کلاس متوسط به کم بهبود بخشد. همچنین حجم کلی رسوباتی که سالیانه از حوزه خارج می شود 190 درصد کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  چپی، کامران، و خالدیان، حسین. (1384). بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب. همایش ملی فرسایش و رسوب. SID. https://sid.ir/paper/813855/fa

  Vancouver: کپی

  چپی کامران، خالدیان حسین. بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب. 1384. Available from: https://sid.ir/paper/813855/fa

  IEEE: کپی

  کامران چپی، و حسین خالدیان، “بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب،” presented at the همایش ملی فرسایش و رسوب. 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/813855/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی