مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

155

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین مدل پیاده سازی نظام ارزش های منصفانه در ایران با تأکید بر اندازه گیری

صفحات

 صفحه شروع 573 | صفحه پایان 596

چکیده

 حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی, نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه ی به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه­ گذاری­ ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه ی تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده, پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار, سازمان حسابرسی, جامعه ی حسابداران رسمی, کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد, مدلی شامل شرایط علی, راهبردها, شرایط بستر, شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه ی حوزه ی ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل, از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی