مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

763

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشه ها در دمای پایین

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 آزمایشهای انجام گرفته اخیر بر روی شیشه ها در دمای پایین در حضور میدان مغناطیسی نشان از تغییرات دور از انتظاری در توابع پاسخ شیشه ها نسبت به تغییر میدان مغناطیسی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشهها در دمای پایین پرداخته ایم. اثر میدان مغناطیسی با اعمال ممان چهار قطبی هسته مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان از تغییر پذیرفتاری الکتریکی به صورت B2 در میدان مغناطیسی کوچک و 1/B برای میدان مغناطیسی بزرگ دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اکبری، علیرضا، بودا، درو، و لنگری، عبداله. (1385). اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشه ها در دمای پایین. کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران. SID. https://sid.ir/paper/812345/fa

  Vancouver: کپی

  اکبری علیرضا، بودا درو، لنگری عبداله. اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشه ها در دمای پایین. 1385. Available from: https://sid.ir/paper/812345/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا اکبری، درو بودا، و عبداله لنگری، “اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشه ها در دمای پایین،” presented at the کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران. 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/812345/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی