video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

588

دانلود:

163

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از چالشهایی که همواره کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در اجرای برنامه های توسعه با آن مواجه هستند مساله فقر و محرومیت اقشار قابل توجهی از افراد جامعه است.از یک سو رهایی از توسعه نیافتگی و قرارگرفتن در مسیر توسعه نیازمند سرمایه گذاری کلان و نرخ رشد اقتصادی دارد که تجمع ثروت می طلبد و موجب فشار بر اقشار کم درآمد می شود و از سوی دیگر فقر موجود جامعه و وظیفه دولت در برابر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و حمایت از آنها مطرح است، که یادآور دیدگاه تضاد رشد و توسعه و عدالت اجتماعی است. به قول پروفسور برگن در کتاب توزیع عادلانه ثروت ابتدا باید ثروتی بوجود آید تا بتوان زمینه توزیع را فراهم کرد به عبارت دیگر بدون رشد تولید ناخالص داخلی تنها می توان فقر را عادلانه توزیع کرد اما زمینه سازی و اصلاح ساختارها نیز بر اقشار کم درآمد فشار وارد می کند.بنابراین بحث عدالت اجتماعی و جایگاهش و چگونگی وارد شدن آن به برنامه توسعه و نوع برخورد سیاسی و اقتصادی با آن از مباحث پیچیده و پرمناقشه در تدوین و اجرای برنامه توسعه است.در این تحقیق ابتدا نگاهی کوتاه به عدالت اجتماعی در برنامه می کنیم سپس به بخش اجتماعی برنامه می پردازیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آذربایجانی، مائده، امینی نیک، علیرضا، و روغنی، شهره. (1383). برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی. همایش برنامه چهارم توسعه، چالش ها و ارزش ها. SID. https://sid.ir/paper/812031/fa

  Vancouver: کپی

  آذربایجانی مائده، امینی نیک علیرضا، روغنی شهره. برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی. 1383. Available from: https://sid.ir/paper/812031/fa

  IEEE: کپی

  مائده آذربایجانی، علیرضا امینی نیک، و شهره روغنی، “برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی،” presented at the همایش برنامه چهارم توسعه، چالش ها و ارزش ها. 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/812031/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی