مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعامل خانه و شهر

نویسندگان

عسکری رابری اباصلت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 روند زندگی در خانه های سنتی ایران, دارای روح و حیات است. در حقیقت فرهنگ و خصوصیات روانی جمعیت استفاده کننده, عاملی موثر در طراحی محیط مصنوع است. محیط مصنوع الگوی خود را از شرایط فرهنگی پیرامون می گیرد, لذا محله بندی ها, توسعه و طراحی معابر, فضاهای محله ای و بین محله ای علاوه بر شرایط طبیعی, معیشتی, بر اساس اعتقادات, سنتها, فرهنگها و قومیتها استوار شده است. در اینجا سعی شده تا نسبت بین خانه و شهر بعنوان بستر و زمینه ( فرهنگی, سنتی, اعتقادی و ...) بررسی شود. بررسی انجام شده در دو بخش آمده است.بخش اول به بستر و زمینه تاریخی شهرکویری اردستان پرداخته, به طوری که شکل گیری شهر و تعامل خانه با شهر پی گرفته شده در نهایت هماهنگی کامل با بوم منتج شده است. بخش دوم به تغییر مفهوم خانه و شهر در اردستان پرداخته و عوامل ماهوی و ساختاری این تغییرات بررسی شده است. پیگیری این مبحث با تغییر نگرش مردم به زندگی و عدم هماهنگی ساختار شهر اردستان با وضعیت فعلی به پایان رسیده است.از تمامی بحثهای ارایه شده در این مقاله آنچه حاصل شده به شرح زیر می باشد:خانه جزیی از یک شهر بوده و هنگامی که کلیت شهر در هماهنگی کامل با خانه باشد, خانه مفهوم واقعی خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر, خانه امروزی در شهر امروزی جوابگو نیست, به علت ساختار شهر در جامعه امروز می باشد و به همین علت, خانه دیروز در شهر دیروز پاسخگوبوده است. لذا ظهور مناسب هر کدام, در شهرهایی که متناسب با آن نیستند, امکان پذیر نمی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: Copy

  عسکری رابری، ا. (1380). بررسی زمان مناسب انجام مبارزه شیمیایی علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.(Col.Bruchidae در مزرعه لوبیا چشم بلبلی در منطقه کرج . آفات و بیماریهای گیاهی, 69(1), 135-140. https://sid.ir/paper/811798/fa

  Vancouver: Copy

  عسکری رابری اباصلت. بررسی زمان مناسب انجام مبارزه شیمیایی علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.(Col.Bruchidae در مزرعه لوبیا چشم بلبلی در منطقه کرج . آفات و بیماریهای گیاهی. 1380 [cited 2023January30];69(1):135-140. Available from: https://sid.ir/paper/811798/fa

  IEEE: Copy

  عسکری رابری، ا.، 1380. بررسی زمان مناسب انجام مبارزه شیمیایی علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.(Col.Bruchidae در مزرعه لوبیا چشم بلبلی در منطقه کرج . آفات و بیماریهای گیاهی, [online] 69(1), pp.135-140. Available: https://sid.ir/paper/811798/fa.