مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین | سال:1385 | دوره برگزاری:2

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

طراحی مکانیزمی برای تعیین نرخ حمل: یک مطالعه موردی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هزینه های مرتبط با حمل فرآورده های نفتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی, بخش اعظم هزینه های جاری این شرکت را شامل می شود. از این رو تعیین نرخهای حمل به نحو مناسبی که هم رضایت حمل کنندگان را در برداشته و هم برای شرکت قابل قبول باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله به ارایه یک روش علمی برای محاسبه نرخ حمل فرآورده ها توسط نفت کش ها و گازکش ها و در نهایت طراحی سیستمی کامپیوتری برای محاسبه نرخ حمل و برآورد بودجه حمل پرداخته شده است. اساس روش تعیین نرخ, محاسبه قیمت تمام شده حمل بر پایه تکنیکهای اقتصاد مهندسی است که در آن کلیه هزینه های مترتب کامیون ها در طول عمر مفید, در قالب جریان های مالی منظور شده و پس از محاسبه هزینه سالانه و سرشکن کردن آنها روی کارکرد, هزینه حمل فرآورده در مسیر و هزینه بارگیری و تخلیه تخمین زده می شود. سیستم طراحی شده, یک نرم افزار با پوسته کاربرپسند است که بر مبنای یک پایگاه اطلاعاتی, نرخهای حمل و نهایتا بودجه حمل سال آتی را برآورد می کند. نتایج تحلیل حساسیت روی پارامترهای ورودی نشان می دهد که در صورت وجود دقت کافی در تخمین پارامترهای مهم, نرخهای محاسبه شده می توانند مبنایی برای چانه زنیهای بعدی قرار بگیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID