Start: 2/8/2023 7:56:45 AMEnd: 2/8/2023 7:56:46 AM >> 231

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی ویژگیهای کانی شناسی و پتروگرافی کانسار باریت فرسش-جنوب شرق الیگودرز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف اصلی از ارایه این مقاله بررسی پتروگرافی, دگرسانی و کانی شناسی در رگه های اصلی, داخل هاله های دگرسانی و گمانه های حفاری شده در کانسار فرسش می باشد. سنگ میزبان این کانسار آهکهای دولومیتی پرمین می باشد. گسل های این منطقه دارای روند NW-SE بوده و به همین خاطر اکثر رگه های معدنی باریت نیز دارای همین روند می باشند سنگهای ولکانیکی از نوع آندزیت و توف تا حدودی نزدیک به این تشکیلات یافت می شوند و می تواند به عنوان موتور حرارتی برای به حرکت درآمدن سیالات تشکیل دهنده کانسار عمل نمایند. این نهشته ها اپی ژنتیک بوده و بصورت عمدتا رگه ای, پرکننده فضای خالی و توده ای و فرم جانشینی درون سنگ میزبان رخ داده اند که میزان آن کم است. مهمترین فرآیند آماده کننده زمینه, برای نهشت کانسنگ بیشتر فیزیکی بوده تا شیمیایی. کانی شناسی این نهشته ها ساده بوده و شامل کلسیت, دولومیت, کوارتز, باریت, آپاتیت, ارتوز و هماتیت می باشد. مهمترین فرآیندهای دگرسانی, که به شکل فرآیندهای آماده سازی, قبل و در حین کانه زایی عمل نموده اند, شامل فرآیندهای کربناتی شدن, سیلیسی شدن, سریسیتی شدن و برشی شدن سنگ میزبان می باشند. نهشته های باریت در این ناحیه هیدروترمالی بوده که این نتیجه گیری توسط مشاهدات صحرایی, پتروگرافیکی و همچنین توسط نتایج حاصل از آنالیز ژئوشیمیایی قابل تایید می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  مختاری پور، الهام، شاهرخی، سیدوحید، جعفری، سیدمحمدرضا، و زارعی سهامیه، رضا. (1389). بررسی ویژگیهای کانی شناسی و پتروگرافی کانسار باریت فرسش-جنوب شرق الیگودرز. همایش پترولوژی کاربردی. SID. https://sid.ir/paper/810904/fa

  Vancouver: کپی

  مختاری پور الهام، شاهرخی سیدوحید، جعفری سیدمحمدرضا، زارعی سهامیه رضا. بررسی ویژگیهای کانی شناسی و پتروگرافی کانسار باریت فرسش-جنوب شرق الیگودرز. 1389. Available from: https://sid.ir/paper/810904/fa

  IEEE: کپی

  الهام مختاری پور، سیدوحید شاهرخی، سیدمحمدرضا جعفری، و رضا زارعی سهامیه، “بررسی ویژگیهای کانی شناسی و پتروگرافی کانسار باریت فرسش-جنوب شرق الیگودرز،” presented at the همایش پترولوژی کاربردی. 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/810904/fa