مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس شهر الکترونیک | سال:1388 | دوره برگزاری:2

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدلی جهت پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، زیرسیستم شهر الکترونیک

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 دسترسی مناسب به سرویس های مناسب, لازمه یک جامعه الکترونیک است. برای تحقق ایده شهر الکترونیک, می بایست زیرسیستم های مرتبط با آن نیز طراحی و بررسی شود. با توجه به اهمیت سلامت و نقش آن در توسعه پایدار, ایجاد یک نظام سلامت یکپارچه در افزایش بهره وری و سطح خدمات سلامت موثر است. نظام سلامت با مشکلات زیادی روبرو است: هزینه های زیاد و در حال افزایش, سطح کیفی پایین و شکاف در میزان دسترسی مردم به خدمات سلامت. فناوری اطلاعات بهداشتی و پرونده الکترونیک سلامت از راهکارهایی است که برای حل این معضلات مفید خواهد بود. تلاش های انجام شده در این عرصه, به صورت جزیره ای بوده و قابلیت یکپارچگی پایینی دارند. در این مقاله, مدلی برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بیان می شود که انعطاف پذیری و قابلیت یکپارچه سازی بیشتری داشته باشد و بتواند زیر سیستم های مختلف را به راحتی ادغام نماید و قابلیت ایجاد یک سیستم یکپارچه خدمات شهری را داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID