مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,885

دانلود:

8,357

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثرات منفی خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن (مطالعه موردی: سیستان)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره ای بلند مدت, به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش آبهای جاری و به این ترتیب, روند طبیعی فعالیتهای انسانی حیات گیاهی و زندگی جانوری را بر هم میزند. منطقه سیستان یکی از اعم مناطقی است که با دارا بودن آب و هوای گرم و خشک همواره پدیده های طبیعی سیل و خشکسالی به وفور در آن دیده می شده است. و ساکنان آن خسارات بسیار زیادی را متحمل می شده اند. در مطالعه حاضر که بوسیله تحقیقات میدانی و گزارشات مکتوب و مصاحبات با مسولان سازمانهای مربوطه انجام گرفته است. و اطلاعاتی در مورد خشکسالی و زیانهای آن با اندازه گیری بارندگی در طی سالهای 1377-88 در منطقه را در پیش روی ما قرار داده که ما با استفاده از این اطلاعات به تجزیه و تحلیل اثرات منفی خشکسالی امور کشاورزی, منابع طبیعی, دام, آبزیان, طیور و غیره می پردازیم. و علاوه بر اینها پدیده خشکسالی باعث تشدید بلایای دیگر از جمله کاهش شدید آبهای زیرزمینی, شوری آب و اراضی زراعی, هجوم آفات و بیماریهای گیاهی, وخیم ساختن اوضاع چاه نیمه ها در منطقه گشته, بطوریکه کلا باعث از بین رفتن سفره های آبی زیرزمینی در منطقه شده است. خشکسالی در مناطق شهری و روستایی اثرات متفاوتی بر جا گذاشته است. که تا ثیرات آن بر جوامع روستایی بسیار شدیدتر از جوامع شهری است که آنهم بخاطر تاثیر مستقیم عامل خشکسالی بر منابع درآمد اغلب روستاییان میباشد. که کاهش درآمد روستاییان باعث مهاجرت آنها به شهرها به امید اینکه بتوانند به درآمد انتظاری خود دست پیدا کنند شده است. دلیل اصلی خشکسالی همانطور از مطالعه بر می آید علاوه بر شرایط جوی به دلیل ممانعت کردن افاغنه از ورودی آب هیرمند به هامون و زیر پاگذاشتن مفاد قرا داد منعقده سال 1352 بین دولت ایران و افغانستان می باشد. هدف از مطالعه ما شناسایی اثرات منفی پدیده خشکسالی بر روی اشتغال, مهاجرت روستاییان, منابع آبی و مقایسه خشکسالیهای گذشته با خشکسالی های حاضر می باشد و در پایان نیز راهکارهایی را ارایه می کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی