video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

147

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

الگوریتمی جدید برای بهینه کردن ذخیره سازی در R-tree

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 امروزه پایگاه داده های چندبعدی در حال گسترش هستند و به طور وسیعی در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایگاه داده ها اشیا هندسی نظیر نقاط، مربع، دایره و ... مطرح میشوند که به شی های فیزیکی در جهان واقعی مانند شهرها، رودخانه ها، کوه ها و ... اشاره دارند. این مجموعه از شی های هندسی جهت مرتب سازی باید افراز گردند تا جوابگو پرسوجوهای خاص همانند پیدا کردن اشیا در مساحت موردنظر باشند. در این زمینه متدهای زیادی معرفی شده اند و در این بین  R-treeبه عنوان یکی از متدهای شاخص گذاری معتبر و پایه مطرح است. با این همه جهت بهبود ساختار شاخص گذاری محققان به دنبال ساختارهای بهتر و موثرتر در این زمینه هستند. در این مقاله یک تغییر از  R-treeبه نام  OSR-treeرا معرفی میکنیم که هدف آن کاهش تجزیه گره ها و بهره گیری از فضای کامل ذخیره سازی است.نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از فضای حافظه 30% و ارتفاع درخت40 % و زمان جستجو در حدود 10% نسبت به  R-treeبهبود یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رزازی، محمدرضا، فاضلی، شادی، و حسنی، اعظم. (1388). الگوریتمی جدید برای بهینه کردن ذخیره سازی در R-tree. کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران. SID. https://sid.ir/paper/809311/fa

  Vancouver: کپی

  رزازی محمدرضا، فاضلی شادی، حسنی اعظم. الگوریتمی جدید برای بهینه کردن ذخیره سازی در R-tree. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/809311/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا رزازی، شادی فاضلی، و اعظم حسنی، “الگوریتمی جدید برای بهینه کردن ذخیره سازی در R-tree،” presented at the کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران. 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/809311/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی