مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی حسینی، سارا، چرم، مصطفی، علی زاده، بهرام، و معتمدی، حسین. (1388). بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/808617/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی حسینی سارا، چرم مصطفی، علی زاده بهرام، معتمدی حسین. بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/808617/fa

  IEEE: کپی

  سارا شریفی حسینی، مصطفی چرم، بهرام علی زاده، و حسین معتمدی، “بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/808617/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی