مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

میکرومورفولوژی پندانتهای آهکی و اهمیت آنها به عنوان شواهد تغییر اقلیم در خاکهای خشک و نیمه خشک منطقه تاکستان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  منافی، شهرام، محمودی، شهلا، سرمدیان، فریدون، حیدری، احمد، و ماریا پوک، رزا. (1388). میکرومورفولوژی پندانتهای آهکی و اهمیت آنها به عنوان شواهد تغییر اقلیم در خاکهای خشک و نیمه خشک منطقه تاکستان. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/808536/fa

  Vancouver: کپی

  منافی شهرام، محمودی شهلا، سرمدیان فریدون، حیدری احمد، ماریا پوک رزا. میکرومورفولوژی پندانتهای آهکی و اهمیت آنها به عنوان شواهد تغییر اقلیم در خاکهای خشک و نیمه خشک منطقه تاکستان. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/808536/fa

  IEEE: کپی

  شهرام منافی، شهلا محمودی، فریدون سرمدیان، احمد حیدری، و رزا ماریا پوک، “میکرومورفولوژی پندانتهای آهکی و اهمیت آنها به عنوان شواهد تغییر اقلیم در خاکهای خشک و نیمه خشک منطقه تاکستان،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/808536/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی