مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

510

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم (تعیین الگوی جذب عناصر غذایی)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رشیدی، ناصر، و امیرپور، مهدی. (1388). تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم (تعیین الگوی جذب عناصر غذایی). کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/808422/fa

  Vancouver: کپی

  رشیدی ناصر، امیرپور مهدی. تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم (تعیین الگوی جذب عناصر غذایی). 1388. Available from: https://sid.ir/paper/808422/fa

  IEEE: کپی

  ناصر رشیدی، و مهدی امیرپور، “تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم (تعیین الگوی جذب عناصر غذایی)،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/808422/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی