مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

317

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی امکان جایگزینی روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی بجای کشت متداول گندم دیم و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد دانه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توشیح، وفا، سدری، محمدحسین، و رضایی، لادن. (1388). بررسی امکان جایگزینی روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی بجای کشت متداول گندم دیم و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد دانه. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/807978/fa

  Vancouver: کپی

  توشیح وفا، سدری محمدحسین، رضایی لادن. بررسی امکان جایگزینی روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی بجای کشت متداول گندم دیم و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد دانه. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/807978/fa

  IEEE: کپی

  وفا توشیح، محمدحسین سدری، و لادن رضایی، “بررسی امکان جایگزینی روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی بجای کشت متداول گندم دیم و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد دانه،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/807978/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی