مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنگره علوم خاک ایران | سال:1388 | دوره برگزاری:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

74

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه تولید هورمون رشد اکسین توسط سویه های بومی باکتریهای آزوسپیریلوم و ازتوباکتر در محیطهای کشت مختلف

نویسنده

رفیعی بهروز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID