مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی توسط دانه ذرت در خاکهای آهکی کرمان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسی نژاد، مسعود، نقوی، هرمز، نظارت، سمیه، و سرانجام، داوود. (1388). بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی توسط دانه ذرت در خاکهای آهکی کرمان. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/807901/fa

  Vancouver: کپی

  موسی نژاد مسعود، نقوی هرمز، نظارت سمیه، سرانجام داوود. بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی توسط دانه ذرت در خاکهای آهکی کرمان. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/807901/fa

  IEEE: کپی

  مسعود موسی نژاد، هرمز نقوی، سمیه نظارت، و داوود سرانجام، “بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی توسط دانه ذرت در خاکهای آهکی کرمان،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/807901/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی