مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

260

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاک آهکی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملک زاده، طیبه، بشارتی کلایه، حسین، ثواقبی فیروزآبادی، غلامرضا، و قاسمیان، رضا. (1388). تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاک آهکی. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/807887/fa

  Vancouver: کپی

  ملک زاده طیبه، بشارتی کلایه حسین، ثواقبی فیروزآبادی غلامرضا، قاسمیان رضا. تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاک آهکی. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/807887/fa

  IEEE: کپی

  طیبه ملک زاده، حسین بشارتی کلایه، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی، و رضا قاسمیان، “تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاک آهکی،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/807887/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی