مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلیمان زاده، حسین، حبیبی، داوود، اردکانی، محمدرضا، پاک نژاد، فرزاد، و رجالی، فرهاد. (1388). بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/807824/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمان زاده حسین، حبیبی داوود، اردکانی محمدرضا، پاک نژاد فرزاد، رجالی فرهاد. بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/807824/fa

  IEEE: کپی

  حسین سلیمان زاده، داوود حبیبی، محمدرضا اردکانی، فرزاد پاک نژاد، و فرهاد رجالی، “بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/807824/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی