مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر کرم خاکی و نوع مواد آلی بر معدنی شدن کربن و کربن بیوماس میکروبی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، فخرالسادات، و رییسی گهرویی، فائز. (1388). تاثیر کرم خاکی و نوع مواد آلی بر معدنی شدن کربن و کربن بیوماس میکروبی. کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). SID. https://sid.ir/paper/807818/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی فخرالسادات، رییسی گهرویی فائز. تاثیر کرم خاکی و نوع مواد آلی بر معدنی شدن کربن و کربن بیوماس میکروبی. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/807818/fa

  IEEE: کپی

  فخرالسادات موسوی، و فائز رییسی گهرویی، “تاثیر کرم خاکی و نوع مواد آلی بر معدنی شدن کربن و کربن بیوماس میکروبی،” presented at the کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی). 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/807818/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی