مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

477

دانلود:

690

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 برقراری سیستم مدیریت جامع مواد زائد جامد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید, صرفه جویی و مصرف مواد و نیز فرآیند جمع آوری و دفع زباله اهمیت زیادی دارد. سیستم جمع آوری کارآمد و بهداشتی زائدات جامد که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد, هدف اصلی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری است. به منظور بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماندهای جامد شهری, حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری و حمل پسماندهای جامد پرداخته است. با توجه به نقش و وظایف تعیین شده در مدیریت مواد زائد جامد برای پیمانکاران و اهمیت آنها در اجرای صحیح و اصولی طرحها و برنامه های مدیریت شهری و با توجه به مسوولیت شهرداری ها در جمع آوری و دفع زباله از محدوده شهرها و تاثیرگذاری آنها بر مقوله مدیریت مواد زائد جامد شهری, بررسی مشکلات, محدودیت ها و فرصت های طرح از دیدگاه پیمانکاران و شهرداران مناطق شهر تهران که مستقیما با اجرای طرح در ارتباط می باشند, در جهت بهبود و ارتقای سیستم و رفع مشکلات و موانع طرح و ارایه راهکارهای اصلاحی از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. در این مقاله سعی شده ضمن ارایه نتایج بررسی سطح رضایتمندی مجریان از طرح جمع آوری مکانیزه زباله, نسبت به ارایه راهکارهای مدیریتی و اصلاحی, اقدام گردد. روش کار از طریق تکمیل پرسشنامه مخصوص مجریان طرح (پیمانکاران) در مناطق و نواحی تحت پوشش سیستم مکانیزه و مخصوص معاونین شهرداران و معاونین خدمات شهری در نواحی مجری سیستم جمع آوری مکانیزه بوده که در کلیه شهرداریهای نواحی تحت پوشش این سیستم توزیع گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعات شامل سطح رضایتمندی پیمانکاران و شهرداران مناطق از اجرای سیستم مکانیزه جمع آوری زباله است که به ترتیب حدود 72% و 70% می باشد و از دیدگاه آنها شهروندان در اجرای صحیح این سیستم همکاری نسبتا خوبی را با شهرداری دارند. همچنین اکثر شهرداریها خواستار این بودند که پیمانکار این سیستم بایستی مستقیما از سوی شهرداری منطقه انتخاب شده و ناظر اصلی آن نیز منطقه باشد و همچنین بر اجرای جرایم در زمان نقص در عملکرد پیمانکار تاکید نمودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیراصلانی، فرزاد، حیدرزاده، محمدهادی، نجفی شالمایی، ملوک، و سرحدی، ساناز. (1387). پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران. همایش ملی مدیریت پسماند. SID. https://sid.ir/paper/807725/fa

  Vancouver: کپی

  امیراصلانی فرزاد، حیدرزاده محمدهادی، نجفی شالمایی ملوک، سرحدی ساناز. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/807725/fa

  IEEE: کپی

  فرزاد امیراصلانی، محمدهادی حیدرزاده، ملوک نجفی شالمایی، و ساناز سرحدی، “پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران،” presented at the همایش ملی مدیریت پسماند. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/807725/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی