مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

308

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بدست آوردن فن آوری تولید کود آلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بخش اعظم زمینهای کشاورزی کشورمان و بخصوص خراسان, دارای PH قلیایی و فقر مواد آلی می باشند بطوریکه از میانگین نتیجه حدود 1300 نمونه خاک آنالیز شده در بخشهای مختلف در استان خراسان توسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی (جدول 1) مشخص می شود که 100% خاکهاها دارای PH قلیایی بوده و میزان مواد آلی آنها کمتر از 7/0% می باشد که از حد استاندارد 5/1-1% پایین تر می باشد. بنابراین اکثر متخصصان امر کشاورزی توصیه بر استفاده از گوگرد را بمنظور کاهش PH خاک داشته اند. البته چون گوگرد بایستی تبدیل به یون سولفات شود تا جذب خاک صورت گیرد در نتیجه استفاده مستقیم آن چندان کارآیی نخواهد داشت. در این پروژه سعی شده است با استفاده از کود کمپوست و سایر افزودنی ها بخصوص گوگرد, محصول گرانوله کود فوق تهیه شود. با این عمل محصول جدیدی از کود کمپوست به بازار عرضه می شود و همچنین از نظر ارزش غذایی برای گیاه نیز غنی می شود. با افزودن محصول کود گرانوله فوق به زمین کشاورزی ضمن کاهش PH خاک که منجر به جذب فلزات کمیاب در این PH می شود, مواد آلی خاک نیز تا حد زیادی تامین خواهد شد. همچنین تلاش شده است تا با افزودنیهای مختلف و شرایط متفاوت, محصول گرانوله با کیفیت عالی از نظر بافت و شکل ظاهری و آنالیز شیمایی و بخصوص نسبت C/N تولید شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی