Start: 2/5/2023 2:16:08 PMEnd: 2/5/2023 2:16:08 PM >> 251

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

706

دانلود:

169

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نگرشی به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد اقتصادی و تامین مالی کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: ایران)

نویسندگان

پیری محمد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اگر برنامه و هدف اصلی توسعه را در هر کشور, غلبه بر مشکلاتی مانند: فقر پایدار, کمبود آزادی های سیاسی و بنیادین و تهدیدات اجتماعی, نادیده گرفتن نیازهای اساسی و اولیه جوامع عقب مانده, و عدم ثبات اقتصادی, در نظر بگیریم, وسعت دامنه عملکرد و دشواری تعریف توسعه قابل تصور خواهد بود. یکی از ارکان مهم توسعه, توسعه اقتصادی می باشد, که می توان آن را بطور خلاصه, افزایش تولید خالص ملی و شاخص صنعتی شدن هر کشور تعریف نمود.در این مقاله سعی بر این است که, توسعه اقتصادی و تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش و گسترش آن, با عنایت به تجربه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. پایین بودن سطح پس انداز ملی و افزایش جمعیت (در نتیجه افزایش مصرف داخلی), کشورهای در حال توسعه را برای تامین مالی و سرمایه لازم جهت انجام برنامه های گسترده توسعه, به چالش بزرگی کشانده اند. در این میان سرمایه گذاری خارجی و مشارکت خارجیان, روش صحیح و مناسبی جهت تامین سرمایه لازم می باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری, تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرد ه اند. علاوه براین سرمایه گذاران خارجی بویژه شرکت های فراملیتی برای ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر, علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت دار شده اند. عملیات فراملیتی ها همچنین می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی, اجتماعی, سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد که این مساله از نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد. طیف این متغیرها بسیار گسترده می باشد مانند تاثیر بر اشتغال, تجارت, تراز پرداخت ها, ساختار صنعتی, تحرک اجتماعی و سیاسی و ... که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگی های خاصی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی