video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

377

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی چای سبز بر کاهش سطح چربی خون در رت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: گیاه چای سبز با نام علمی Camellia sciensis از جمله گیاهان دارویی پر مصرف در آسیا است. یکی از فواید درمانی این گیاه که مطالعات بسیاری پیرامون آن صورت گرفته است، به خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره برمی گردد. در این مطالعه با تکیه بر یافته های قبلی به بررسی اثرات کاهش دهندگی عصاره چای سبز بر سطح چربی خون در رت می پردازیم. روشها: تعداد 24 سر رت ویستار با وزن 200±10 گرم و سن 2 ماه در 6 گروه: A کنترل منفی ، B کنترل مثبت، C و D به ترتیب درمان با عصاره آبی و عصاره الکلی و E و F به ترتیب پیشگیری با عصاره آبی و الکلی تعیین گردید. جهت ایجاد شرایط هایپر لیپیدمیک از غذای غنی شده با کلیسترول 6/0 % استفاده گردید. گروه های E و F از ابتدا با عصاره و غذای غنی شده تغذیه شدند. گروه های B و C و D در پایان هفته پنجم پس از افزایش معنی دار سطح چربی خون (P<0.05) در معرض اسید نیکوتنیک به عنوان کنترل مثبت، عصاره آبی وعصاره الکلی به عنوان درمان قرار گرفتند. عصاره ها با غلظت 2% W/V در اختیار گروه ها قرارگرفت. نتایج به صورت Mean ± SD نشان داده شد. رابطه بین مصرف عصاره چای سبز و پاسخ دهی به درمان و کاهش سطح چربی خون با ANOVA و L.S.D مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در گروه درمان C) و (D به ترتیب سطح کلسترول C= %13/62) و (D= %11/78، تری گلیسیرید C= %20/14) و C=%29.5) LDLc, (D=%22.3 و C=%25.3) HDL, (D=%25.6 و (D=%20/11 کاهش یافت. در گروه کنترل مثبت مصرف اسید نیکوتنیک میانگین کاهش 45% در سطوح مورد مطالعه گردید (P<0.05).نتیجه گیری: مقایسه بین گروه کنترل مثبت و گروه های درمان و پیشگیری (کاهش (P<0.01-%3 نشان دهنده خاصیت آنتی هایپرلیپیدمیک عصاره چای سبز می باشد. بر اساس این مطالعه، مصرف روزانه چای سبز به صورت دم کرده در کنار رعایت یک رژیم غذایی مطلوب نقش بسزایی در کاهش خطر ابتلا به بیماری های مرتبط با سطح بالای چربی خون خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: Copy

  امان الهی، ف.، و رخشنده، ح. (1382). بررسی علل کم بینایی و نابینایی در مراجعیت به بیمارستان سینا- اهواز. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, -(مسلسل 39), 13-17. https://sid.ir/paper/807634/fa

  Vancouver: Copy

  امان الهی فرجاد، رخشنده حسن. بررسی علل کم بینایی و نابینایی در مراجعیت به بیمارستان سینا- اهواز. مجله علمی پزشکی جندی شاپور. 1382 [cited 2023January29];-(مسلسل 39):13-17. Available from: https://sid.ir/paper/807634/fa

  IEEE: Copy

  امان الهی، ف.، رخشنده، ح.، 1382. بررسی علل کم بینایی و نابینایی در مراجعیت به بیمارستان سینا- اهواز. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, [online] -(مسلسل 39), pp.13-17. Available: https://sid.ir/paper/807634/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.