video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر مصرف مزمن هیستامین بر یادگیری وابسته به وضعیت لیتیوم در موشهای کوچک آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این مطالعه تاثیرات حساسیت زایی با هیستامین به بازگشت حافظه اجتنابی غیر فعال توسط لیتیوم مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی حافظه در موش های بالغ نر نژاد NMRI از روش اجتنابی غیر فعال پایین رفتن از سکو (یکبار آموزش) استفاده شده تزریق لیتیوم (10 mg/kg) پس از آموزش، حافظه ایجاد شده در روش اجتناعی غیر فعال را تخریب کرده تزریق لیتیوم (10 mg/kg) قبل از آزمون، مانع از فراموشی ایجاد شده توسط لیتیوم (10 mg/kg) در روز آموزش گردید. حساسیت زایی با تزریق 3 روز متوالی هیستامین 20 میکروگرم به هر موش سوری نر و به دنبال آن 5 روز قطع دارو ایجاد شد برگشت حافظه تخریب شده توسط لیتیوم پس از آموزش در موش های حساس شده با هیستامین بهتر از موش های حساس نشده صورت گرفت. از طرف دیگر تزریق مکرر (3 روز تزریق، 5 روز قطع) پیریلامین آنتاگونیست گیرنده 40) H1 میکروگرم در هر موش سوری نر) و رانیتیدین آنتاگونیست گیرنده 25.6) H2 و 5/12 میکروگرم در هر موش سوری نر) مانع از بازگشت حافظه تخریب شده گردید. از آزمایشات فوق می توان نتیجه گیری کرد که حساسیت زایی با هیستامین بر حافظه تخریب شده توسط لیتیوم اثر می گذارد، بنابراین فرض می گردد که مسیرهای سیگنالی گیرنده های هیستامینی، اثرات یون لیتیوم را بر حافظه در روش اجتنابی غیرفعال میانجیگری می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.