video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

کشت سلولهای عصبی هیپوکامپ رت بالغ: تاثیر تعویض محیط کشت با فواصل طولانی بر بقای سلولهای عصبی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کشت سلولهای جنینی مدتها به عنوان مدلی از سلولهای عصبی در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک مورد استفاده قرار می گرفت. با اینحال تغییرات ناشی از مسن شدن سلولها، کاربرد چنین مدلی را در تحقیق بر روی بیماریهای نورودژنراتیو محدود می سازد. به علاوه، تعویض محیط کشت در فواصل کوتاه، باعث حذف برخی فاکتورها شده که می توانند تاثیر به سزایی در وضعیت سلولهای عصبی داشته باشند. چنین تعویض هایی، از موثر بودن مدل کشت سلولهای عصبی در شرایطی که بررسی تاثیر عوامل خاص مترشحه از سلولها مدنظر می باشد، می کاهد. در این تحقیق تاثیر نحوه جداسازی سلولها محیط کشت و تعویض آن در فواصل طولانی بر روی بقای نورونهای هیپوکامپ رت بالغ، مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از Neurobasal TM/B27  و پاپایین برای جدا کردن نورونها، زنده ماندن آنها افزایش یافت. جداسازی نورونها از سایر انواع سلولهای عصبی و دبریها با استفاده از Optiprep density gradient تاثیر به سزایی در جوانه زدن و بقای نورونها بر جای گذاشت. کشت سلولهای عصبی بالغ بدون استفاده از فاکتور رشد فیبروبلاستی (FGF2) که بر روی بقای نورونها تاثیر قابل توجهی دارد، امکان پذیر نبود. اضافه کردن محیط کشت تازه هر 4 روز در کنار تعویض نیمی از آن در هر 8 روز، به جای تعویض در فاصل کوتاه مدت 4 روزه، بقای سلولها را کاهش نداد و سبب زنده ماندن آنها تا 42 روز گردید. این تحقیق امکان زنده ماندن و کشت سلولهای عصبی بالغ در کنار تثبیت شرایط محیط کشت برای مدت نسبتا طولانی را مطرح می سازد که می توان از آن در تحقیقات فیزیولوژیک و پاتولوژیک، بهره جست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.