Start: 2/2/2023 12:22:11 PMEnd: 2/2/2023 12:22:11 PM >> 192

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی شیوع انواع آلرژی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال تحصیلی84 -1383

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه و هدف: تعداد کودکان مبتلا به الرژی در سراسر جهان رو به افزایش است. بیش از 20 درصد از دانش آموزان مدارس از آلرژی رنج می برند. این مطالعه در جهت یافتن شیوع آلرژی در در دانش آموزان شهر خرم آباد در سال تحصیلی 84 - 1383 انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کودکان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد درسال تحصیلی 84 - 1383 بود. نمونه گیری تصادفی ساده با انتشار یکسان بین 12 خوشه منتخب از دو منطقه انجام گردید. پرسشنامه به 1800 دانش آموز از 12 مدرسه داده شد. تمامی دانش آموزان مورد پرسشگری قرار گرفتند. سپس نتایج با استفاده از برنامه Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: از 1800 دانش آموز مورد بررسی 905 نفر یعنی 4/50% پسر و 892 نفر به عبارتی 6/49% دختر بودند. 453 نفر آلرژی داشتند که شیوع آلرژی 2/25% بدست آمد. 213 نفر پسر و240 نفر دختر بودند. 2/8% کودکان 7-6 سال 1/10% سن 9-8 سال و 9/6% بیشتر از 9 سال داشتند.از نظر انواع آلرژیها به ترتیب: شیوع کهیر 3/30% شیوع آسم 9/22% رینیت 5/14% کهیر غول آسا 8/3% اشک ریزش و قرمزی چشم 9/0% آنافیلاکسی 3/1% برآورد شد. 23% در زمستان 6/20% در بهار 13% در تابستان 58% در پاییز و 13% در تمام فصول آلرژی داشتند. از نظر انواع آلرژن ها 3/33% مواد غذایی (شایع ترین بادمجان بود ) 21/10% گرده گلها و گیاهان 1/12% مواد معطر و شوینده ها 3/1% داروها 3/9% هوای سرد 4/4% حیوانات خانگی 8/1% نیش حشرات بودند. 33%بیماران خودبخود بهبود داشتند 2/54% درمان سرپاپی دریافت کرده بودند 6/7% در بیمارستان بستری شده بودند و 9/4% درمان طولانی مدت دریافت کرده بودند. 8/3% مبتلایان پایه اول 9/3% پایه دوم 6/5% پایه سوم 5% پایه چهارم و 9/6% پایه پنجم بودند. بیش از 26/10% از افراد مبتلا به آلرژی سابقه فامیلی(اتوپی) از آلرژی داشتند.نتیجه گیری: شیوع آلرژی 2/25% بدست آمد. شیوع آلرژی در دختران بیشتر از پسران بود. شایع ترین آلرژن مواد غذایی و از بین مواد غذایی شایع ترین بادمجان بود. شایع ترین نوع آلرژی کهیر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.