مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

364

دانلود:

377

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدل لایه تماسی (Contact Layer) برای تولید ورتیسیتی در مجاورت دیواره در روش گردابه های تصادفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 حل جریان سیال در نواحی نزدیک دیواره یکی از موضوعات پیچیده می باشد که اکثر مدلهای جریان سیال در این ناحیه با مشکل مواجه می شوند این در حالی است که حل جریان در نواحی دور از دیواره به پیچیدگی نزدیک دیواره نیست. علت اصلی این مساله ظاهر شدن اثر ویسکوزیته و به وجود آمدن تنش برشی روی دیواره می باشد که همین مساله عامل اصلی تولید ورتیسیتی روی دیواره می باشد. روش گردابه تصادفی (RVM) که اساس آن تولید ورتکس صفحه ای (Vortex sheet) برای ارضای شرط عدم لغزش روی دیواره است در مناطق نزدیک دیواره از دقت خوبی برخوردار نیست. زیرا این روش نمی تواند توزیع تنش برشی روی دیواره را مدل کند. در این تحقیق یک مدل جدید برایت ولید ورتیسیتی معرفی شده است که اساس آن به جای ارضای شرط عدم لغزش, ارضای تنش برشی روی یک لایه نزدیک دیواره با در نظر گرفتن یک توزیع پیوسته از ورتیسیتی نزدیک دیواره بر اساس داشتن پروفیل خطی سرعت در این ناحیه می باشد. در این روش المانهای ورتیسیتی به تعدادی ورتکس حبابی شکسته شده و در اثر دیفیوژن با گرفتن یک مجموعه اعداد تصادفی که از حل قسمت دیفیوژن مساله ناشی می شوند به داخل جریان حرکت می کنند. این مدل برای حل جریان روی صفحه تخت در یک محدوده وسیع از اعداد رینولدز استفاده شده است تنش برشی روی دیواره و ضخامت لایه مرزی با نتایج بلازیوس مقایسه شده اند نتایج توافق و سازگاری قابل قبولی دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوری، نوروزمحمد، و ابراهیمی، مسعود. (1383). مدل لایه تماسی (Contact Layer) برای تولید ورتیسیتی در مجاورت دیواره در روش گردابه های تصادفی. کنفرانس دینامیک شاره ها. SID. https://sid.ir/paper/806333/fa

  Vancouver: کپی

  نوری نوروزمحمد، ابراهیمی مسعود. مدل لایه تماسی (Contact Layer) برای تولید ورتیسیتی در مجاورت دیواره در روش گردابه های تصادفی. 1383. Available from: https://sid.ir/paper/806333/fa

  IEEE: کپی

  نوروزمحمد نوری، و مسعود ابراهیمی، “مدل لایه تماسی (Contact Layer) برای تولید ورتیسیتی در مجاورت دیواره در روش گردابه های تصادفی،” presented at the کنفرانس دینامیک شاره ها. 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/806333/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی