مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

349

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

روش بالادست جهت جریان غیر لزج حول اجسام سه بعدی پیچیده در شبکه بی سازمان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این تحقیق, حل جریان غیر لزج و تراکم پذیر حول اجسام سه بعدی پیچیده توسط روش عددی صریح «رو» و با استفاده از شبکه بی سازمان صورت گرفته است. برای افزایش دقت گسسته سازی مکانی, از تخمین شار بر روی وجوه به روش MUSCL استفاده گردیده و تاثیر دقت الگوریتم حل عددی بر روی مشخصات میدان جریان بررسی شده است. جهت افزایش نرخ همگرایی حل روش صریح رو در نتیجه کاهش زمان محاسباتی, از روشهای گام زمانی موضعی و هموارسازی ضمنی مانده ها استفاده شده است. جهت اطمینان از صحت و دقت الگوریتم حل, شبیه سازی عددی جریان گذر صوتی حول بال ONERA M6 به ازای ماخ جریان آزاد برابر با 0.84 و زاویه حمله 3.06 درجه صورت گرفته و نتایج به دست آمده با داده های تجربی و نتایج عددی معتبر در این زمینه مقایسه شده اند. همچنین حل عددی جریان مافوق صوت حول یک پرتابه به ازای ماخ جریان آزاد صورت گرفته و مشخصات آیرودینامیکی پرتابه در زوایای حمله مختلف با اطلاعات تجربی و عددی قابل دسترس مقایسه شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هجران فر، کاظم، و حمیدی، سیدمسعود. (1383). روش بالادست جهت جریان غیر لزج حول اجسام سه بعدی پیچیده در شبکه بی سازمان. کنفرانس دینامیک شاره ها. SID. https://sid.ir/paper/806308/fa

  Vancouver: کپی

  هجران فر کاظم، حمیدی سیدمسعود. روش بالادست جهت جریان غیر لزج حول اجسام سه بعدی پیچیده در شبکه بی سازمان. 1383. Available from: https://sid.ir/paper/806308/fa

  IEEE: کپی

  کاظم هجران فر، و سیدمسعود حمیدی، “روش بالادست جهت جریان غیر لزج حول اجسام سه بعدی پیچیده در شبکه بی سازمان،” presented at the کنفرانس دینامیک شاره ها. 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/806308/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی