مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس دینامیک شاره ها | سال:1383 | دوره برگزاری:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

آنالیز انتقال حرارت در میله سوخت راکتور هسته ای

نویسنده

گائینی عباس علی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 وجود شکافت و پرتوزایی شدید, به علت واپاشی پاره های شکافت سبب گرم شدن شدید سوخت, غلاف, کند کننده, خنک کننده و سایر مواد ساختاری راکتور می شود. این حرارتی است که می بایست به انرژی مفید و کاملا موثر تبدیل شود. قدرت قابل حصول از یک راکتور بستگی به مقدار انتقال حرارتی دارد که بدون آسیب رساندن به مواد ساختاری راکتور و یا میله های سوخت حاصل می شود. در حقیقت, طراحی یک قلب راکتور همان اندازه که به ملاحظات هسته ای بستگی دارد به ملاحظات حرارتی نیز وابسته است. در کار حاضر, با در نظر گرفتن حالت پایا, جریان سیال تک فازی و شار حرارتی کسینوسی (ناشی از تولید حرارت کسینوسی قرص های سوخت), توزیع درجه حرارت و تاثیر کانال های جریان در توزیع درجه حرارت اجزا یک میله سوخت با استفاده از کد محاسباتیCOBRA III-C  (خاص نیروگاه های هسته ای) بررسی شده است. جواب های بدست آمده برای چگونگی توزیع درجه حرارت از این کد, با حل تحلیلی, حل عددی نرم افزارFLUENT  و با نتایج تجربی در حالت بدون نگهدارنده و برای یک میله سوخت با نگهدارنده با توجه به عدم وجود نتایج تجربی با جواب های بدست آمده از نرم افزارFLUENT  مقایسه شده است. نتایج حاصل دارای تطابق خوبی هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID