مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس دینامیک شاره ها | سال:1383 | دوره برگزاری:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

55

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

طراحی، ساخت و عملکرد بازیاب گرمایی بخاری گازی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 به منظور بازیاب گرمای موجود در گازهای داغ حاصل از احتراق در بخاری گازی, سیستم ساده ای طراحی و ساخته شده که با قرار دادن آن در مسیر دودکش دمانی دود را از 230oC به کمتر از 60oC کاهش می دهد. محاسبات حاصل از یک مدل شیمیایی - ترمودینامیکی نشان می دهد که راندمان مجموعه بخاری و بازیاب به بیش از %87 افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID