مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

940

دانلود:

252

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک

صفحات

 صفحه شروع 337 | صفحه پایان 348

چکیده

 در این مقاله روشی برای وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از تابع منظم کننده نرم یک ارائه شده است. استفاده از این نوع پایدارکننده مساله وارون را به سمت حصول جواب هایی متراکم و با مرزهای تیز سوق می دهد, بنابراین برای بازسازی ساختارهای زمین شناسی دارای مرزهای گسسته مناسب است. ارتباط نزدیک بین منظم کننده نرم یک با قید فشردگی بررسی شده است. برای محاسبه جوابی که تابع هدف نرم یک را کمینه کند, الگوریتم IRLS ((Iteratively Reweighted Least Square به کار می رود. در هر تکرار تابع وزن دهی پارامترهای مدل با استفاده از مدل به دست آمده در تکرار قبل بهنگام می شود. حل عددی مساله وارون با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تعمیم یافته انجام پذیرفته است. پارامتر تنظیم کننده تعادل بین دو عبارت تابع هدف با استفاده از روش UPRE ((Unbiased Predictive Risk Estimator محاسبه می شود. برای بررسی کارایی روش, داده مصنوعی تولید شده توسط یک دایک شیب دار استفاده شده است. مدل حاصل از وارون سازی تفکیک پذیری نسبتا بالایی دارد, مرزهای بازسازی شده, شیب و تباین چگالی آن نزدیک به مدل اصلی هستند. نتایج دلالت برآن دارد که استفاده از منظم کننده نرم یک, به همراه سایر قیود مورد نیاز, می تواند روشی موثر برای شناسایی مرزهای توده زیرسطحی باشد. برای نشان دادن کارایی عملی این روش داده گرانی برداشت شده بر روی سد گتوند در جنوب غربی ایران برای مدل سازی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از وارون سازی این داده ها انطباق نسبتا خوبی با نتایج حاصل از حفاری های صورت گرفته در منطقه نشان می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راست بین، کیلان، وطن خواه، سعید، و ابراهیم زاده اردستانی، وحید. (1395). وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک. مجله فیزیک زمین و فضا، 42(2)، 337-348. SID. https://sid.ir/paper/80610/fa

  Vancouver: کپی

  راست بین کیلان، وطن خواه سعید، ابراهیم زاده اردستانی وحید. وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1395؛42(2):337-348. Available from: https://sid.ir/paper/80610/fa

  IEEE: کپی

  کیلان راست بین، سعید وطن خواه، و وحید ابراهیم زاده اردستانی، “وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 42، no. 2، pp. 337–348، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80610/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی