video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

816

دانلود:

352

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه ی بین حاشیه ی ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط

صفحات

 صفحه شروع 363 | صفحه پایان 382

چکیده

 این پژوهش به بررسی رابطه ی بین حاشیه ی ارزش نگهداشت وجه نقد, سرمایه گذاری بیش از حد و حاکمیت شرکتی شرکت-ها در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا وجه نقد نگهداری شده برای شرکت های با سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد نیاز, ارزش آفرینی متفاوتی دارد و حاکمیت شرکتی می تواند بر این ارزش آفرینی نقش تعدیل کننده داشته باشد؟ نتایج این تحقیق می تواند در خصوص سیاست وجه نقد نگهداری شده در ایجاد ارزش, اطلاعاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. در این پژوهش با جمع آوری داده های مالی 162 شرکت در بازه ی زمانی 1388 تا 1394 و با آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزار R, مشخص شد حاشیه ی ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هایی با سرمایه گذاری بیش از حد, نسبت به شرکت هایی با سرمایه گذاری کمتر از حد, تفاوتی ندارد. ضمن آن که در سطح شرکت های با سرمایه گذاری بیش از حد, بین حاشیه ی ارزش وجه نقد نگهداری شده و سرمایه گذاری بیش از حد, رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد؛ به طوری که این ارتباط از طریق سرمایه گذاران نهادی تعدیل می شود, ولی استقلال هیئت مدیره و شهرت حسابرسی تأثیری بر آن ندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی شیری، سیدمحمود، مصطفوی، نیلوفر، و یزدانی، مهدیه. (1396). رابطه ی بین حاشیه ی ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(2 )، 363-382. SID. https://sid.ir/paper/8061/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی شیری سیدمحمود، مصطفوی نیلوفر، یزدانی مهدیه. رابطه ی بین حاشیه ی ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط. بررسیهای حسابداری و حسابرسی[Internet]. 1396؛24(2 ):363-382. Available from: https://sid.ir/paper/8061/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمود موسوی شیری، نیلوفر مصطفوی، و مهدیه یزدانی، “رابطه ی بین حاشیه ی ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط،” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، vol. 24، no. 2 ، pp. 363–382، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/8061/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی