مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان گیلان
سال:1381 | تاریخ پایان: آبان 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه شهرک گلخانه ای استان گیلان

شماره مسلسل

نویسنده

محمد-پناهنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک گلخانه ای استان گیلان، شهر رشت با هدف شناسایی به هنگام اثرات زیست محیطی عملیات گلخانه ای و بهره برداری از آن انجام گردید. شرح عملیات پروژه به صورت زیر می باشد: 1- شناسایی محیط زیست طبیعی محدوده برنامه ریزی 2- شناسایی محیط زیست انسانی محدوده برنامه ریزی 3- تجزیه و تحلیل فعالیت های پروژه در مرحله ساخت و بهره برداری 4- ارائه روش مناسب برای تجزیه و تحلیل اثرات متقابل فعالیت ها و عوامل زیست محیطی 5- تجزیه و تحلیل اثرات متقابل فعالیت ها و عوامل زیست محیطی با توجه به روش معرفی شده 6- ارائه گزینه های اصلاحی و طرح های بهسازی جهت انطباق طرح با معیارهای زیست محیطی

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید