مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

533

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی پتانسیل سقوط بهمن با استفاده از یک مدل پیش بینی عددی (مطالعه موردی: منطقه شهرستانک، 26-28 دسامبر 2016)

صفحات

 صفحه شروع 641 | صفحه پایان 658

چکیده

 بهمن یکی از مهم ترین مخاطرات وضع هوا در مناطق کوهستانی و برف گیر است و پیش بینی صحیح آن در افزایش ایمنی جاده های کوهستانی نقش مؤثری دارد. از این رو در این تحقیق کوشش شده است ضمن بررسی شرایط همدیدی رخداد بهمن در یک مطالعه موردی, مهم ترین شاخص های پیش بینی پتانسیل رخداد بهمن با استفاده از یک مدل پیش بینی عددی برآورد و احتمال رخداد بهمن بر اساس یکی روش های کاربردی موجود بررسی شود. مطالعه موردی به گونه ای انتخاب شده که شرایط جوی قابل توجهی برای رخداد بهمن در منطقه دیده نمی شود و تنها یک مورد سقوط بهمن در طول 24 ساعت در منطقه شهرستانک جاده چالوس گزارش شده است. مهم ترین نتایج این بررسی نشان می دهد که الگوهای پیش بینی همدیدی وضع هوا در این مطالعه, با شرایط جوی واقعی همخوانی دارد و ویژگی مشخصی برای وقوع بهمن در این الگوها دیده نمی شود. آستانه های معرفی شده برای پتانسیل وقوع بهمن با رخداد واقعی در این مطالعه همخوانی خوبی دارد. وزش باد کمتر از m/s 9, بارش برف کمتر از 30 سانتی متر در 24 ساعت, افزایش دما کمتر از C° 8 در 12 ساعت, عدم ماندگاری دما در محدوده 4-تا C° 10-و آسمان نیمه ابری در طول روز بدون بار باران, شرایطی است که بر احتمال رخداد بهمن و نه قطعیت آن (پتانسیل نامشخص وقوع بهمن) تأکید دارد و برای پیش بینی پتانسیل بالای وقوع بهمن, آستانه های جوی باید بالاتر از مقادیر یاد شده باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تاج ‌بخش، سحر، و نیکفال، امیرحسین. (1397). پیش بینی پتانسیل سقوط بهمن با استفاده از یک مدل پیش بینی عددی (مطالعه موردی: منطقه شهرستانک, 26-28 دسامبر 2016). مجله فیزیک زمین و فضا، 44(3 )، 641-658. SID. https://sid.ir/paper/80405/fa

  Vancouver: کپی

  تاج ‌بخش سحر، نیکفال امیرحسین. پیش بینی پتانسیل سقوط بهمن با استفاده از یک مدل پیش بینی عددی (مطالعه موردی: منطقه شهرستانک, 26-28 دسامبر 2016). مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1397؛44(3 ):641-658. Available from: https://sid.ir/paper/80405/fa

  IEEE: کپی

  سحر تاج ‌بخش، و امیرحسین نیکفال، “پیش بینی پتانسیل سقوط بهمن با استفاده از یک مدل پیش بینی عددی (مطالعه موردی: منطقه شهرستانک, 26-28 دسامبر 2016)،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 44، no. 3 ، pp. 641–658، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80405/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی