مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

908

دانلود:

796

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت دوم: شبیه سازی انتشار و بالاروی

صفحات

 صفحه شروع 509 | صفحه پایان 521

چکیده

 باتوجه به ابهاماتی که در مورد خطرپذیری و پتانسیل خطر وقوع سونامی در سواحل جنوبی ایران وجود دارد, برای درک بهتر خطر سونامی و آمادگی در مقابله با وقوع آن به خصوص برای منطقه مکران غربی مدل سازی سونامی امری ضروری و لازم می باشد. هدف این مطالعه شبیه سازی عددی فازهای انتشار امواج سونامی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند و بالاروی آن به هنگام رسیدن به سواحل مکران غربی در ایران می باشد. در این مطالعه, مدل سازی هیدرودینامیکی برای شبیه سازی انتشار سونامی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند و بالاروی و گسترش سونامی در سواحل جنوب شرق ایران مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه به منظور شبیه سازی انتشار و بالاروی سونامی از یک شبکه تودرتو استفاده شد. مدل سازی بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی به ترتیب به غرب, میانه و شرق سواحل مکران در ایران تقسیم شد و برای هر منطقه به صورت جداگانه مدل سازی عددی بالاروی و سیل سونامی انجام شد. چگونگی گسترش و انتشار امواج سونامی, بیشینه ارتفاع موج, بالاروی و سیل امواج و سری زمانی سونامی در نقاطی خاص از جمله نتایج به دست آمده از این مطالعه می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رشیدی، امین، شمالی، ظاهرحسین، و کشاورزفرج خواه، ناصر. (1397). شبیه سازی تولید, انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی, قسمت دوم: شبیه سازی انتشار و بالاروی. مجله فیزیک زمین و فضا، 44(3 )، 509-521. SID. https://sid.ir/paper/80401/fa

  Vancouver: کپی

  رشیدی امین، شمالی ظاهرحسین، کشاورزفرج خواه ناصر. شبیه سازی تولید, انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی, قسمت دوم: شبیه سازی انتشار و بالاروی. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1397؛44(3 ):509-521. Available from: https://sid.ir/paper/80401/fa

  IEEE: کپی

  امین رشیدی، ظاهرحسین شمالی، و ناصر کشاورزفرج خواه، “شبیه سازی تولید, انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی, قسمت دوم: شبیه سازی انتشار و بالاروی،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 44، no. 3 ، pp. 509–521، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80401/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی