مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

459

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دورپیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران

نویسندگان

دوستان رضا

صفحات

 صفحه شروع 625 | صفحه پایان 640

چکیده

 دورپیوندهای جهانی با تغییر آرایش گردش جو, با اقلیم مناطق دورتر مرتبط هستند. مهم ترین این پدیده ها برای اقلیم ایران کدامند؟ رابطه دورپیوندهای منطقه ای و جهانی, با استفاده از سری زمانی ماهانه 61 سال (1950 تا 2010) در دوره سرد سال و روش همبستگی پیرسون تعیین شد. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین پدیده های جهانی در سطوح میانی جو, دورپیوند دریای شمال-خزر (NCP) و نوسان اطلس شمالی (NAO) است. در فاز مثبت این دو دورپیوند, مرتبط با دورپیوند منطقه ای اروپای غربی-خزر شمالی, کاهش دما و افزایش بارش و در فاز منفی, افزایش دما و کاهش بارش در ایران حادث می شود. همچنین دورپیوندهای جهانی مهم در سطح زمین, نوسان قطبی (AO), اسکاندیناوی (SCAN), اطلس شرقی-روسیه غربی (EA-WR) و اطلس شرقی (EA), مرتبط با دورپیوندهای منطقه ای اروپای شمالی, سیبری شمالی و آسیای مرکزی می باشند که با فاز منفی نوسان قطبی, اسکاندیناوی و فاز مثبت اطلس شرقی-روسیه غربی و اطلس شرقی, کاهش دما و افزایش بارش و در فاز متفاوت, دورپیوندهای فوق با افزایش دما و کاهش بارش در ایران همراه اند. این شش دورپیوند جهانی در مطالعات اقلیمی, پیش بینی و تغییرات اقلیمی برای ایران, مهم ترین پدیده های جهانی دوره سرد سال می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دوستان، رضا. (1397). دورپیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران. مجله فیزیک زمین و فضا، 44(3 )، 625-640. SID. https://sid.ir/paper/80400/fa

  Vancouver: کپی

  دوستان رضا. دورپیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1397؛44(3 ):625-640. Available from: https://sid.ir/paper/80400/fa

  IEEE: کپی

  رضا دوستان، “دورپیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 44، no. 3 ، pp. 625–640، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80400/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی