Start: 2/2/2023 3:06:48 PMEnd: 2/2/2023 3:06:49 PM >> 637

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تابع گرین بین رویداد زمین لرزه با استفاده از روش گیرنده های مجازی، مثال موردی: گسل کهورک در منطقه ریگان، جنوب شرق ایران

نویسندگان

شیرزاد تقی | افرا مهسا

صفحات

 صفحه شروع 585 | صفحه پایان 594

چکیده

 مطالعه و بررسی رویدادهای پس لرزه می تواند ابزاری بسیار قدرتمند برای تعیین توابع گرین بین جفت رویدادها و به تبع آن مطالعه ساختار درونی زمین را فراهم آورد. با استفاده از این رویدادها, یکی از پس لرزه ها به عنوان چشمه ی لرزه ای, و پس لرزه دیگر به عنوان گیرنده مجازی در نظر گرفته می شود. پس از زمین لرزه 29 آذر 1389 (MW 6. 5) در بخش پنهان گسل کهورک در منطقه ریگان در جنوب شرق ایران, پس لرزه ها در پهنه صفحه گسلی توزیع گردید. این مطالعه, بازسازی توابع گرین بین جفت رویداد پس لرزه و انتشار آن را در بخش پنهان صفحه گسل کهورک بررسی می نماید. لذا با استفاده از شروطی, نظیر مقدار بزرگی پس لرزه ها (M>2), عمق یکسان پس لرزه ها و نسبت سیگنال به نوفه شکل موج آنها (SNR≥ 4), جفت رویداد 031-163 گزینش و تابع گرین مرتبط با آن بازسازی گردید. همچنین مدل سازی مصنوعی یک بعدی و دوبعدی علاوه بر آن که بازسازی این تابع گرین را تصدیق می نماید, انتشار این سیگنال را برصفحه گسل تأیید می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی