مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله فیزیک زمین و فضا
سال:1397 | دوره:44 | شماره:3
صفحه شروع:495 | صفحه پایان:508

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

236

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت اول: شبیه سازی تولید

صفحات

 صفحه شروع 495 | صفحه پایان 508

چکیده

 درحالی که توجه جهانی به سمت پدیده سونامی به خصوص در مناطق شرقی اقیانوس هند در نزدیکی اندونزی افزایش یافته, مکران غربی که در شمال غرب اقیانوس هند و در دریای عمان واقع است به عنوان یک ناحیه دارای پتانسیل خطر سونامی کمتر مورد توجه واقع شده است. عدم رخداد زمین لرزه طی سالیان طولانی در این ناحیه احتمال قفل شدگی مکران غربی را افزایش داده که در این صورت می توان انتظار داشت که خطر سونامی بالقوه ای در آینده سواحل مکران و دریای عمان را تهدید خواهد کرد. هدف این مطالعه شبیه سازی عددی فرآیند تولید سونامی محتمل در منطقه مکران غربی با هدف محاسبه شرایط اولیه برای انتشار سونامی می باشد. برای این منظور با در نظر گرفتن یک سناریو با پارامترهای مشخص در دریای عمان میدان دگرشکلی حاصل از این چشمه سونامی با استفاده از الگوریتم اکادا محاسبه شد. نتایج حاصل از این مطالعه الگوی مقطع اولیه سونامی را که شامل بالاآمدگی و فروافتادگی است در سرتاسر ناحیه مورد مطالعه نشان می دهد. خروجی حاصل از این مدل سازی به عنوان ورودی مدل سازی انتشار سونامی استفاده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی